mapa strony | ważne dokumenty | polecane linki

O nas

PTSM Oddział Biała Podlaska

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM) Oddział Biała Podlaska jest jednostką terenową PTSM w Warszawie. Terytorialnie i organizacyjnie obejmuje byłe województwo bialskopodlaskie. Siedziba Oddziału znajduje się w Białej Podlaskiej, przy ul. Pocztowej 2. Jednym z głównych zadań statutowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a tym samym tworzenie jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo-turystycznej. Stowarzyszenie jest uprawnione do organizowania turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Wpisane jest w Krajowym Rejestrze Sadowym pod nr KRS 0000157149. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Skład Zarządu na kadencję 2022-2026

Skład Zarządu Oddziału PTSM Biała Podlaska:

- prezes Mariusz Stopa

- wiceprezes dr Dariusz Sikora

- sekretarz Waldemar Gnatowicz

- skarbnik Andrzej Jaworski

- członek Zarządu Renata Grzybowska

- członek Zarządu Katarzyna Kulicka

- kierownik biura Oddziału Andrzej Jaworski

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2022-2026

- przewodniczący Dorota Kuczawska

- członek Komisji Tomasz Oleszczuk

- członek Komisji Monika Władyczuk-Pakuła

Skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2022-2026

- przewodniczący Ryszard Ferens

- członek Komisji Sabina Sakowicz

- członek Komisji Edward Targosz

Skład Zarządu na kadencję 2017-2021

Skład Zarządu Oddziału PTSM Biała Podlaska:

- prezes Waldemar Gnatowicz

- wiceprezes dr Dariusz Sikora

- sekretarz Mariusz Stopa

- skarbnik Andrzej Jaworski

- członek Zarządu Renata Grzybowska

- członek Zarządu Bogumiła Murawska

- kierownik biura Oddziału Andrzej Jaworski

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2021

- przewodniczący Dorota Kuczawska

- członek Komisji Tomasz Oleszczuk

- członek Komisji Monika Władyczuk-Pakuła

Skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2017-2021

- przewodniczący Ryszard Ferens

- członek Komisji Danuta Przysiadka

- członek Komisji Marek Zagajski

Skład Zarządu na kadencję 2012-2016

Skład Zarządu Oddziału PTSM Biała Podlaska:

- prezes Waldemar Gnatowicz

- wiceprezes dr Dariusz Sikora

- sekretarz Mariusz Stopa

- skarbnik Andrzej Jaworski

- członek Zarządu Renata Grzybowska

- członek Zarządu Bogumiła Murawska

- członek Zarządu Marek Zagajski

- kierownik biura Oddziału Andrzej Jaworski

Skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-2016

- przewodniczący Dorota Kuczawska

- członek Komisji Anna Świderska

- członek Komisji Henryk Kamiński

Skład Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2012-2016

- przewodniczący Ryszard Ferens

- członek Komisji Mariola Borodziuk

- członek Komisji Henryk Drabko

© 2009-2016 PTSM Oddział w Białej Podlaskiej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
strona odwiedzona 87279 razy